Hvad er People First?

Hvad er People First? Der sker nogle bevægelser i samfundet lige nu. Bevægelser der forandrer hele kernen i det at drive virksomhed. Samtidig ser man tegn på at vi som mennesker forandrer os. De to ting tilsammen kalder på en ny relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den relation kan beskrives ved hjælp af People First […]